About us

บริษัท บางกอก พียู จำกัด

จำหน่ายฟองน้ำอัด เพื่อทำที่นอนหรือเฟอร์นิเจอร์โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย

Hotline 064-3525654 | 064-3524266

เกี่ยวกับเรา บริษัท บางกอก พียู จำกัด

เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจที่นอน เพื่อจะผลิตชิ้นส่วนชนิดต่างๆขององค์ประกอบของที่นอน เพื่อที่จะนำไปเป็นชิ้นส่วนในการประกอบที่นอนทั้งหลาย โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า เน้นทางด้านคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในราคายุติธรรม บริการหลังการขาย เพื่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มที่นอน ที่ใช้วัตถุดิบของเรา เราดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม แก่บริษัทคู่ค้า และควบคุมมาตรฐานการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

หนังสือรับรอง

บริการ

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานส่งมอบทันเวลาลูกค้าพึ่งพอใจ บริษัท บางกอก พียู จำกัด โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายฟองน้ำอัดแข็งเพื่อประกอบการทำที่นอน เฟอร์นิเจอร์และอื่นๆ โดยเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้ระบบไอน้ำอุณภูมิ 120 องศา เพื่อกำจัดเชื้อโรค ไรฝุ่น และกลิ่น อีกทั้งบริษัทสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฟองน้ำอัด โดยสามารถผลิตได้หลาย Density 60 – 90 , 100 , 120 Kgs./ลบม. ตามที่ลูกค้าต้องการ